Обмін речовин і енергії в організмі


Тема: „Обмін речовин і енергії в організмі".

План

1 Процес живлення.

2 Основні поживні речовини.

3 Перетворення речовин і енергії в організмі.

4 Основний обмін.

Обмін речовин – загальна властивість. Характерна для всіх живих організмів. Загальна суть обміну речовин, полягає в тому, що всі живі організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і неорганічні сполуки.

В процесі історичного розвитку у кожного виду живих організмів виробився свій особливий тип обміну речовин за характером живлення і використання енергії в процесі обміну речовин всі організації поділено на дві групи.

Перша група – автотрофи (гр. Autos – сам, trophe – живити) – здатні синтезувати свої органічні речовини із простих неорганічних сполук. Для синтезуючих автотрофів належать усі зелені рослини, тобто організми, які мають хлорофіл.

Друга група – гетеротрофи – для синтезу своїх органічних сполук використовують інші складні органічні сполуки, які служать джерелом енергії і будівельним матеріалом. До цих організмів відносяться тварини, гриби, деякі рослини, бактерії. Вони живляться за рахунок інших.

Для визначення потреб людини в харчових речовинах вивчають його обмін речовин. Для цього потрібно знати скільки жирів, білків і вуглеводів поступає в організм і скільки їх розходиться, потрібно визначити баланс надходження і розходження речовин.

Баланс може бути позитивним, від’ємним або знаходитися в стані рівномірності. Для дорослого потреба в білках становить 1,5 г на 1 кг ваги тіла, дитини 10 р. – 2,5 г, грудного періоду – 3,0 – 3,5 г. Вуглеводи потрапляють в організм з рослинною їжею. Жири відіграють енергетичну і пластичну роль. Він в організмі використовується як енергетичний матеріал.

Для життєдіяльності клітини, їх функціонування, росту потрібна енергія. Основним джерелом для отримання енергії є глюкоза. У цьому процесі складні високомолекулярні органічні сполуки перетворюються на прості органічні сполуки і неорганічні. Цей процес дуже складний. Перший етап проходить поза клітиною, складні органічні сполуки перетворюються на прості. Цей процес супроводжується виділенням тепла. Потім речовини включаються в подальший процес розщеплення без участі?. Він відбувається на внутрішньоклітинних мембранах. На третьому етапі є достатнє надходження кисню. Відбувається на мембранах мітохондрії.

В умовах основного обміну енергія лежить розходиться на підтримання життєдіяльності організму і внутрішніх органів. Основний обмін порушується при захворюваннях ендокринних залоз. При гіперфункції щитовидної залози, а також статевих гормонів.

Контрольні питанні:

1 Що таке обмін речовин?

2 В чому суть обміну речовин?

3 Які дві основні групи живлення?

4 Які основні поживні речовини?

5 Що є джерелом енергії в клітині?

6 Де відбувається перший етап енергетичного обміну?

7 Де відбувається другий і третій?

8 При яких захворюваннях порушується основний обмін?

Тести:

1 Обмін речовин характерний для.

А) тварин

Б) рослин

В) всіх живих організмів

2 Що є джерелом енергії в організмі

А) вуглеводи

Б) білки

В) мінеральні солі

Г) Глюкоза

3 Перший етап енергетичного обміну відбувається

А) в мітохондрію

Б) в ядрі

В) в клітині

Г) Поза клітиною

4 Другий етап відбувається в

А) в мітохондрію

Б) внутрішньоклітинних мембранах

В) в клітині

Г) поза клітиною

5 Третій етап відбувається

А) в мітохондрію

Б) в ядрі

В) поза клітиною

Г) в клітині


  •